U Nar. nov., br. 90 od 25.7.2014. objavljena je Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 2.8.2014.

 

Uredbom se propisuju posebni uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela.

Pod obavljanjem poslova ovjeravanja zakonitih mjerila u smislu Uredbe podrazumijeva se utvrđivanje sukladnosti mjerila odobrenom tipu i/ili udovoljavanje mjerila propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima te postavljanje ovjernih oznaka. Ovjeravanje zakonitih mjerila može biti prvo, redovno i izvanredno.

Državni zavod za mjeriteljstvo (u nastavku: Zavod) će rješenjem odobriti pravnoj osobi obavljanje poslova redovne i izvanredne ovjere zakonitih mjerila ako ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu (Nar. nov., br. 74/14) i posebne uvjete propisane Uredbom za ona zakonita mjerila kojima su tehničke i mjeriteljske značajke propisane Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (Nar. nov., br. 85/13) ili Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (Nar. nov., br. 75/13).

Zavod će rješenjem odobriti pravnoj osobi obavljanje poslova prve, redovne i izvanredne ovjere zakonitih mjerila ako ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu i posebne uvjete propisane Uredbom za ona zakonita mjerila kojima su tehničke i mjeriteljske značajke propisane odgovarajućim pravilnicima i ne spadaju u grupe mjerila kojima su značajke određene Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (Nar. nov., br. 85/13) ili Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (Nar. nov., br. 75/13).

 

Danom stupanja na snagu Uredbe, sukladno čl. 68. st. 2. i 3. Zakona o mjeriteljstvu, prestaju važiti:

 • Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje mjerila toplinske energije za ovjeravanje (Nar. nov., br. 47/02),
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji (Nar. nov., br. 40/03),
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje butirometara (Nar. nov., br. 9/02),
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje aerometara i alkoholometara (Nar. nov., br. 9/02),
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki (Nar. nov., br. 9/02),
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila električnih veličina (Nar. nov., br. 31/02),
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje medicinskih humanih staklenih termometara s tekućinom i veterinarskih termometara (Nar. nov., br. 55/02),
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje otpornih termometara (Nar. nov., br. 80/02),
 • Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u cestovnome prometu (Nar. nov., br. 155/04),
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje taksimetara (Nar. nov., br. 170/04),
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija (Nar. nov., br. 170/04 i 18/05),
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za protočna mjerila za tekućine osim vode (Nar. nov., br. 6/05 i 125/10),
 • Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (Nar. nov., br. 53/05),
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike (Nar. nov., br. 74/05),
 • Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (Nar. nov., br. 61/06),
 • Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova (Nar. nov., br. 61/06),
 • Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje laboratorijskih mjerila obujma (Nar. nov., br. 86/06),
 • Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara (Nar. nov., br. 86/06),
 • Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki (Nar. nov., br. 86/06),
 • Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih (humanih) termometara (Nar. nov., br. 86/06),
 • Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje mjerila toplinske energije (Nar. nov., br. 86/06),
 • Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije (Nar. nov., br. 127/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjernih transformatora za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04, 100/05 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu vodomjera za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila duljine i kuta za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila mase za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih mjerila za tekućine osim vode za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04, 107/09 i 125/10),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih mjerila obujma plina za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za pokazivanje obujma za ovjeravanje (Nar. nov., br. 154/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (Nar. nov., br. 155/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje (Nar. nov., br. 184/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu analizatora plinova za ovjeravanje (Nar. nov., br. 184/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje (Nar. nov., br. 184/04 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (Nar. nov., br. 53/05, 118/05 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu taksimetara za ovjeravanje (Nar. nov., br. 11/06 i 107/09),
 • Pravilnik o tehničkim mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila toplinske energije (Nar. nov., br. 30/11),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija (Nar. nov., br. 62/11),
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika za ovjeravanje (Nar. nov., br. 16/14).

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag