U Nar. nov., br. 24 od 21.2.2014. objavljena je Uredba o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 22. veljače 2014.

Ovom Uredbom pobliže se uređuje obvezni sadržaj Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, podaci koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi.

Objavljeno: 24.02.2014.

natrag