U Nar. nov., br. 55 od 5. svibnja 2014. objavljena je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave koja stupa na snagu dana 13. svibnja 2014.

Ovom Uredbom uređuju se nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova, dodatak na uvjete rada te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Objavljeno: 08.05.2014.

natrag