U Nar. nov., br. 37 od 24. ožujka 2014. objavljena je Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koja stupa na snagu dana 25. ožujka 2014.

Ovom Uredbom propisuje se način utvrđivanja, visina i omjer raspodjele naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 40/2011) u dijelu koji se odnosi na ugljikovodike.

Objavljeno: 26.03.2014.

natrag