U Nar. nov., br. 55 od 5. svibnja 2014. objavljena je Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja stupa na snagu dana 13. svibnja 2014.

Ovom Uredbom utvrđuje se način povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskom branitelju i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji su otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi.

Objavljeno: 08.05.2014.

natrag