U Nar. nov., br. 154/14 od 24. prosinca 2014. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu(u nastavku: Uredba) koji je stupila na snagu 25. prosinca 2014. godine.

Uredbom su izmijenjene odredbe čl. 102. st. 5., 6. i 7. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14 i 118/14). Odredbe koje su izmijenjene glasile su:

(5) Danom upisa u sudski registar Zavod će postupati i rješavati u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o svim pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom.

(6) Do dana upisa u sudski registar Zavoda, o pravima i obvezama iz stavka 5. ovoga članka postupat će i rješavati ministarstvo nadležno za rad.

(7) Započete, neriješene predmete iz stavka 6. ovoga članka će u roku od 15 dana, od dana upisa Zavoda u sudski registar, preuzeti Zavod.

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag