U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag