U Nar. nov., br. 154/14 od 24. prosinca 2014. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva(u nastavku: Uredba) kojaje stupila na snagu 25. prosinca 2014. godine.

Uredbom je odgođena primjena čl. 95. Zakona do 1. siječnja 2016. umjesto do 1. siječnja 2015. godine. Navedeno ima za posljedicu da odredbe čl. 23. toč. 3., čl. 24. st. 1. toč. 3., čl. 25. st. 2. koja upućuje na odredbu čl. 23. toč. 3. i čl. 28. st. 3. Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag