U Nar. nov., br. 48 od 17.4.2014. objavljena je Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon koja stupa na snagu 18.4.2014.

U čl 3., u tablici, točka 1. i u točki 2. podtoč. 2.1. Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Nar. nov., br. 109/2013) mijenja se i glasi:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31,
2710 11 51, 2710 11 59

4.300,00 kn/1000 1

1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49

3.660,00 kn/1000 1

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49

2.1.

za pogon

2.860,00 kn/1000 1

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag