U Nar. nov., br. 44 od 7.4.2014. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Ovom uredbom mijenja se Obrazac: PR-RAS-NPF i Obrazac: S-PR-RAS-NPF. Novi obrasci primjenjuju se pri sastavljanju Financijskih izvještaja za 2014. godinu.

Uredba stupa na snagu 8.4.2014.

Objavljeno: 09.04.2014.

natrag