U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljena je Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama koja stupa na snagu 1.8.2014.

Izmjenom se mijenja naslov iznad tarifnog broja 102. i tarifni broj 102. i glase:

15. Pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva

Tar. br. 102.

Za radnje vezane uz sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:

1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka i za sastavljanje zapisnika
prijave namjere sklapanja životnog  partnerstva                                          100,00 kuna

2. za sklapanje braka i za sklapanje životnog partnerstva                             200,00 kuna

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag