U Nar. nov., br. 40 od 28.3.2014. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja stupa na snagu 1.4.2014. godine.

Zbog projekta centralnog obračuna plaća - COP-a - koji se odnosi na sve javne službe pa tako i ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja bilo je potrebno izmijeniti Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kako bi ista sadržavala sva radna mjesta iz sustava znanosti i obrazovanja. Izmjenom Uredbe propisani su koeficijenti radnih mjesta koja u sustavu stvarno postoje već dugi niz godina no do sada u istoj nisu bila sadržana.

Osim toga, izmijenjeni su koeficijenti  za sva radna mjesta nastavnog osoblja i stručnih suradnika na način da se koeficijenti radnih mjesta učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika - savjetnika povećavaju za 8%, koeficijenti radnih mjesta učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika - mentora povećavaju za 6%, a koeficijenti svih ostalih učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika povećavaju za 3,5%.

Objavljeno: 01.04.2014.

natrag