U Nar. nov., br. 154/14 od 24. prosinca 2014. objavljena je Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti na radu(u nastavku: Uredba)koja stupa na snagu  1. siječnja 2015. godine.

Uredbom se u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14) u čl. 49. koji je propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., broj 82/13)dodaje novi stavak 3., a ujedno se u postojećim st. 3., 4. i 5., koji postaju 4., 5. i 6., zdravstvenim djelatnicima obuhvaćenim tim odredbama produljuje rok za obavljanje privatne prakse do 31. prosinca 2015. godine. 

Također, s danom stupanja ove Uredbe na snagu prestaju važiti Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (Nar. nov., br. 128/06 i 26/07) i Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (Nar. nov., br. 128/14).

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag