U Nar. nov., br. 40 od 28.3.2014. objavljena je Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama koja stupa na snagu 5.4.2014. godine.

Ovom Uredbom izmijenjen je Tarifni broj 62. i obrisan je Tarifni broj 63. iz razloga što je sa 1.1.2014. godine stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju (Nar. nov., 153/13) i novi Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), a prestao je važiti stari Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Navedenim novim Zakonima nije propisano izdavanje određenih akata na temelju kojih se moglo pristupiti građenju pa su se predmetnom Uredbom brisali akti koji se prema spomenutim novim Zakonima ne izdaju.

Objavljeno: 01.04.2014.

natrag