U Nar. nov., br. 10 od 27. siječnja 2014. objavljena je Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za korištenje voda koja stupa na snagu dana 1. travnja 2014.

 

Objavljeno: 29.01.2014.

natrag