U Nar. nov., br. 20/14 od 14. veljače 2014. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja, a stupa na snagu 22. veljače 2014.

 

Objavljeno: 18.02.2014.

natrag