U Nar. nov., br. 2/14 od 8. siječnja 2014. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, a stupa na snagu 16. siječnja 2014.

Objavljeno: 10.01.2014.

natrag