U Nar. nov., br. 107/14 od 5.9.2014. objavljena je Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 10.09.2014.

natrag