Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine donesena je temeljem Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 150/11 i 119/14). Ovaj strateški dokument čini temeljitu reformu prometne politike Republike Hrvatske za narednih 15 godina i sadrži šest strateških multimodalnih ciljeva, 28 posebnih multimodalnih ciljeva, te 180 sektorskih mjera za postizanje ciljeva predviđenih Strategijom. Za provedbu Strategije te nadzor provede strateških i posebnih ciljeva i mjera zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 10.11.2014.

natrag