U Nar. nov., br. 20/14 od 14. veljače 2014. objavljeni su sljedeći pravilnici doneseni na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 82/13):

Svi pravilnici stupaju na snagu 22. veljače 2014.

 

Objavljeno: 18.02.2014.

natrag