U Nar. nov., br. 12 od 31. siječnja 2014. objavljeno je Rješenje Ustavnog suda kojim se odbacuju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 7. st. 2. i 16. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 22/12).

 

Objavljeno: 04.02.2014.

natrag