U Nar. nov., br. 73 od 16. lipnja 2014. objavljen je Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Objavljeno: 17.06.2014.

natrag