U Nar. nov. br. 1 od 3. siječnja 2014. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima.

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. lipnja 2013. do 30. studenoga 2013. iznosi 5,35%.

Objavljeno: 03.01.2014.

natrag