Prirez porezu na dohodak uveli su i slijedeći gradovi i općine (Nar. nov., br. 156/14):

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag