Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova donesen je temeljem Zakona o lijekovima (Nar. nov., br. 76/13 i 90/14). Ovim Pravilnikom utvrđuje se vrsta podataka i način izrade izvješća o potrošnji lijekova za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na veliko ili promet na malo lijekovima. Podaci i izvješća dostavljaju se Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 25.10.2014.

Objavljeno: 20.10.2014.

natrag