Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku donesen je temeljem Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14). Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i visine naknada koje Financijska agencija naplaćuje za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina propisanih Ovršnim zakonom te način plaćanja naknada. Za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina naplaćuju se:

  1. naknada za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom,
  2. naknada za upis podataka u Očevidnik na temelju zahtjeva za upis u Očevidnik,
  3. naknada za izdavanje potvrda i preslika iz Očevidnika i sustava elektroničke javne dražbe.
  4. naknada za obavljanje poslova u vezi zahtjeva stranke za objavu poziva na sudjelovanje u sredstvima javnog priopćavanja.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag