U Nar. nov., br. 27 od 26.2.2014. objavljen je Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 27.2.2014.

Pravilnikom se propisuju zahtjevi i uvjeti višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, obveznici ispunjavanja višestruke sukladnosti, kontrola višestruke sukladnosti, način umanjenja prava za neizvršavanje obveza i rokovi u kojima ispunjavanje višestruke sukladnosti postaje obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu.

Višestruka sukladnost predstavlja niz obveznih zahtjeva i uvjeta koje poljoprivredni proizvođač mora poštivati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu radi ostvarivanja prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano za površinu.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (Nar. nov., br. 10/10) i Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (Nar. nov., br. 65/13).

Objavljeno: 27.02.2014.

natrag