U Nar. nov., br. 98 od 8. kolovoza 2014. objavljen je  Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Ovim Pravilnikom se propisuju:

  • uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu te uvjeti i mogućnosti za isplatu mirovine temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja,
  • ustrojavanje i vođenje registra članova fonda te objavljivanje podataka iz registra i
  • uvjeti i način zaprimanja zahtjeva za zatvaranje osobnih računa, uplata na osobne račune te prijenos računa članova u fondu za vrijeme trajanja obustave, uvjeti utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate te uvjeti nastavka poslovanja nakon prestanka obustave zatvaranja osobnih računa i uplata na osobne račune članova u fondu te prijenos računa člana fonda u drugi fond.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Objavljeno: 12.08.2014.

natrag