Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje donesen je temeljem Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 151/05 - 94/14). Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga detaljnije propisuje uvjete iz st. 1., 2. i 3. čl. 27. Zakona o osiguranju za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 6.12.2014.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 85/13).

Objavljeno: 01.12.2014.

natrag