Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima donesen je temeljem Zakona o lijekovima (Nar. nov., br. 76/13 i 90/14). Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način, dokumenti i podaci za davanje dozvole za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici za promet na malo lijekovima. U specijaliziranim prodavaonicama može se obavljati promet na malo lijekovima koji se izdaju bez recepta sukladno rješenju Agencije za lijekove i medicinske proizvode o odobrenju za stavljanje lijeka u promet. Lijekovima kojima je dopušteno izdavanje u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, Agencija može odrediti ograničenja vezano uz dozu i veličinu pakiranja lijeka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 25.10.2014.

Objavljeno: 20.10.2014.

natrag