Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva donesen je temeljem Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13). Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju: uvjeti za članstvo u upravi leasing društva, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva, sadržaj programa vođenja poslova leasing društva, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave koji predstavljaju program, te uvjeti kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora leasing društva.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 28.2.2014. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva (Nar. nov., br. 9/07 - 85/13).

Objavljeno: 21.02.2014.

natrag