U Nar. nov., br. 26 od 25.2.2014. objavljen je Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Ovim Pravilnikom propisuju se dodatni tehnički uvjeti koje mora ispunjavati brod kojim se obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu, a odnosi se na brzinu, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora osigurati brodar, odnosno kompanija za pojedinu liniju. Uvjeti propisani ovim Pravilnikom odnose se na brodove kojima se obavlja javni prijevoz na državnim, županijskim i međužupanijskim, te lokalnim linijama.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Nar. nov., br. 130/06, 141/08 i 143/10).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 26.02.2014.

natrag