U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu koji stupa na snagu danom uspostave informatičkog sustava izdavanja Otočnih iskaznica, a najkasnije do 1. rujna 2014. godine.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava povlaštenoga javnoga pomorskog prijevoza (u daljnjem tekstu: povlašteni prijevoz), vrste isprava koje se izdaju korisnicima prava na povlašteni prijevoz, kao i uvjete i način isplate naknade brodaru za obavljeni prijevoz u javnom prijevozu sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

 

Objavljeno: 03.01.2014.

natrag