U Nar. nov., br. 49 od 18.4.2014. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji stupa na snagu 19.4.2014. godine.

Ovim Pravilnikom, u skladu s propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz obveznog zdravstvenog osiguranja te obveze osiguranih osoba u ostvarivanju tih prava.

Osigurane osobe koje su započele ostvarivati prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema odredbama starog Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja nastavljaju koristiti prema njegovim odredbama.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 67/09 - 125/13).

Objavljeno: 23.04.2014.

natrag