Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata donesen je temeljem Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13). Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za davanje i ukidanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata, sredstava, odnosno načini kojima se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 20.3.2014.

Objavljeno: 17.03.2014.

natrag