U Nar. nov.,br. 107/14 od 5.9.2014. objavljen je Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć koji stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz čl. 74. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 174/04 - 92/14), a u svezi Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Nar. nov., br. 87/14), i kriteriji za određivanje iznosa visine jednokratne novčane pomoći u pojedinim situacijama kao i drugo važno za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (»Narodne novine«, br. 49/13 i 32/14).

Objavljeno: 10.09.2014.

natrag