U Nar. nov., br. 12 od 31. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje koji je stupio na snagu 1. veljače 2014.

Pravilnikom se propisuje način utvrđivanja plaćenih doprinosa i staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa.

Zavod utvrđuje staž osiguranja na temelju potvrde nadležnog tijela o plaćenim doprinosima te dokumentacije i podataka u evidenciji Zavoda.

 

Objavljeno: 04.02.2014.

natrag