U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda koji stupa na snagu 1.1.2015.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine obveznog mirovinskog fonda (dalje: mirovinski fond) i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,

b) osnovica za izračun naknade za upravljanje i naknade depozitaru,

c) način i rokovi u kojima depozitar izvještava Agenciju o izračunu neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,

d) način i rokovi u kojima mirovinsko društvo izvještava Središnji registar osiguranika o vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,

e) postupanje mirovinskog društva u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda nije izvršena u propisanom roku.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag