U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda koji stupa na snagu 1.1.2015.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: fond) i cijene udjela fonda,

b) način i rokovi u kojima depozitar izvještavanja Agenciju o izračunu neto vrijednosti imovine fonda i cijene udjela fonda,

c) postupanje mirovinskog društva u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine fonda nije izvršena u propisanom roku.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag