U Nar. nov., br. 44 od 7.4.2014. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osobe s invaliditetom.

Ovim Pravilnikom propisuje se udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih kod pojedinog poslodavca (u nastavku: kvota), dokazi o ispunjenju kvote, naknada u slučaju neispunjenja kvote, te iznos novčanih nagrada za poslodavce koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote, kao i za poslodavce koji nisu obveznici ispunjenja kvote, a zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 09.04.2014.

natrag