U Nar. nov., br. 117 od 1.10.2014. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 2.10.2014.

Pravilnikom se uređuju privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima voća i povrća u provedbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju budućih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (u nastavku: Uredba).

Potpora za provedbu privremenih izvanrednih mjera iz Uredbe dodjeljuje se proizvođačima voća za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju sljedećih proizvoda koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku: (a) jabuke oznake KN 0808 10 (b) mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte Wilking i slični hibridi agruma oznaka KN 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 i 0805 20 90.

Potporom su obuhvaćeni postupci povlačenja s tržišta provedeni u razdoblju od 30.9.2014. do datuma kada će količine iz Priloga I Pravilnika biti iskorištene ili do 31.12.2014., ovisno o tome što bude prije.

Proizvođači proizvoda mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta najviše 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu. Količina proizvoda koju proizvođači mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta izračunava se na temelju regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 29,5 t/ha, a za jabuku

22,6 t/ha. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspodijelit će količine iz Priloga I Pravilnika među proizvođačima prema redoslijedu zaprimanja obavijesti. Količine povučenih proizvoda proizvođači jabuka i mandarina mogu isporučivati primateljima proizvoda povučenih s tržišta do 15.11.2014. Ukoliko do navedenog datuma količine jabuka i mandarina iz Priloga I Pravilnika ne budu utrošene, daljnja raspodjela količina ide po principu tko prvi dostavi obavijest Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u nastavku: Agencija). Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju su:

  • humanitarne organizacije: Hrvatski Crveni križ (www.hck.hr) i Hrvatski Caritas (www.caritas.hr)
  • centri i ustanove socijalne skrbi prema popisu sa službenih stranica Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr)
  • ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje
  • prema popisu sa službenih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr)
  • ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća prema popisu sa službenih stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr)
  • bolničke ustanove prema popisu sa službenih stranica Ministarstva zdravlja (www.zdravlja.hr)
  • kaznena tijela prema popisu sa službenih stranica Ministarstva pravosuđa (www.mprh.hr). Maksimalni iznosi financijske pomoći za postupak povlačenja s tržišta, troškove transporta i troškove sortiranja i pakiranja propisani su prilozima XI, XII i XIII Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća i Prilogom II Pravilnika.

Proizvođač proizvoda obavijestit će Agenciju o planiranom postupku povlačenja s tržišta koji namjerava poduzeti pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom obavijesti u skladu sa čl. 6. Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (Nar. nov., br. 111/14; u nastavku: Pravilnik o provedbi). Postupci povlačenja s tržišta podliježu kontroli prvog i drugog stupnja u skladu s čl. 7. st. 1., 2., 5., 6. i 8. Pravilnika o provedbi.

Proizvođač proizvoda podnosi zahtjev za isplatu potpore za postupak povlačenja s tržišta u skladu sa čl. 10. Pravilnika o provedbi do 31.1.2015. Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju propisani su čl. 11. Pravilnika o provedbi. Agencija će izvršit isplatu potpore proizvođaču u skladu s čl. 13. st. 1. Pravilnika o provedbi.

Objavljeno: 03.10.2014.

natrag