U Nar. nov., br. 31 od 7.3.2014. objavljen je Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava koji stupa na snagu 15.3.2014., a prvi put se primjenjuje za dostavu Obrasca DL - Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva te Obrasca ML - Mjesečni izvještaj o izračunu pokazatelja likvidnosti investicijskog društva za travanj 2014.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni zahtjevi za upravljanje rizikom likvidnosti investicijskih društava, način izračuna pokazatelja likvidnosti investicijskog društva, najniža razina likvidnosti investicijskog društva, sadržaj, način i rok izvještavanja investicijskog društva o nastupu nemogućnosti izvršavanja dospjele novčane obveze, te sadržaj, način i rok izvještavanja investicijskog društva o likvidnosti.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava (Nar. nov., br. 102/11 i 30/13).

Objavljeno: 12.03.2014.

natrag