U Nar. nov., br. 9 od 24.1.2014. objavljen je Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.1.2014.

 

Pravilnikom se uređuju troškovi u postupku izdavanja prethodne suglasnosti o sukladnosti ugovora o osnivanju odvjetničkog društva sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore u skladu s čl. 31. Zakona o odvjetništvu, kao i troškovi izdavanja prethodne suglasnosti za upis promjena koje se tiču odvjetničkog društva u sudski registar.

Iznos naknade za provođenje postupka izdavanja prethodne suglasnosti uplaćuje se u korist računa Hrvatske odvjetničke komore, a obveznik plaćanja iste je odvjetničko društvo - podnositelj zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti.

U postupku izdavanja prethodne suglasnosti o sukladnosti ugovora o osnivanju odvjetničkog društva sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore, plaća se naknada u iznosu od 500,00 kn, a u postupku izdavanja prethodne suglasnosti za upis promjena koje se tiču odvjetničkog društva u sudski registar, plaća se naknada u iznosu od 300,00 kn.

Objavljeno: 29.01.2014.

natrag