U Nar. nov., br. 9 od 24.1.2014. objavljen je Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.1.2014.

 

Pravilnikom se uređuju troškovi u postupku evidentiranja osnivanja podružnica koje osnivaju odvjetnička društva sa sjedištem na području države koja je članice Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije u Imenik podružnica stranih društava (Imenik) koji vodi Hrvatska odvjetnička komora, u skladu s čl. 27.a. Zakona o odvjetništvu, kao i troškovi evidentiranja promjena koje se odnose na podružnice stranih društava, te troškovi izdavanja izvadaka iz odgovarajućih evidencija.

Iznos naknade za evidentiranje, odnosno evidentiranje promjene u Imeniku, kao i za izdavanje izvatka iz Imenika, uplaćuje se u korist računa Hrvatske odvjetničke komore, a obveznik plaćanja naknade je podnositelj zahtjeva za upis u Imenik, odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje izvatka iz Imenika.

Za evidentiranje osnivanja podružnica stranih društava plaća se naknada u iznosu od 5.000 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, a za evidentiranje upisa promjena koje se odnose na podružnicu plaća se naknada u iznosu od 500 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Za izdavanje izvadaka iz Imenika, kopija, prijepisa, potvrda ili pisanih obavijesti koje se odnose na podružnice stranih društava plaća se naknada u iznosu od 250 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Objavljeno: 29.01.2014.

natrag