Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima donesen je temeljem Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14) i Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07 i 54/13). Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja, financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinsko društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga  i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima te drugih izvještaja koje sastavlja za potrebe Agencije.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine. Do dana primjene ovog Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava (Nar. nov., br. 137/12).

Objavljeno: 22.07.2014.

natrag