Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva donesen je temeljem Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Nar. nov., br. 22/14) i Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07 i 54/13). Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • struktura i sadržaj financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva, način i rokovi njihove dostave te njihovo objavljivanje,
  • struktura, sadržaj, način i rokovi dostave dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 26.7.2014.

Objavljeno: 22.07.2014.

natrag