U Nar. nov., br. 83/14 od 11. srpnja 2014. objavljen je Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 19. srpnja 2014.

Prema čl. 10. st. 2., 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13; u nastavku: Zakon) tijela javne vlasti dužna su u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dostaviti sljedeće dokumente:

  • opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;
  • nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama čl. 11. Zakona; te
  • godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.Pravilnikom je propisan način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske. Središnji katalog je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup metapodataka omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, a vodi ga i održava Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske.

Objavljeno: 15.07.2014.

natrag