Pravilnik o službenoj odori inspektora rada donesen je temeljem Zakona o Inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14). Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, rokovi trajanja i način uporabe službene odore osoba koje obavljaju inspekcijske poslove iz čl. 7. st. 1. Zakona o Inspektoratu rada.

Inspektori mogu nositi odoru prilikom obavljanja poslova iz čl. 3. Zakona o Inspektoratu rada. Inspektori obavezno nose odoru kada to nalaže priroda posla ili po naredbi ministra nadležnog za rad, odnosno ravnatelja Inspektorata rada. Inspektori ne smiju izvan službe nositi odoru.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22. 5. 2014.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag