Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša donesen je temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Nar. nov., br. 80/13). Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službenog znaka te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim i vraćenim službenim iskaznicama i znakovima (značkama) inspektora zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Nar. nov., br. 43/12). Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag