Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada donesen je temeljem Zakona o Inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14). Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i izgled službene značke koju nose osobe koje obavljaju inspekcijske poslove iz čl. 7. st. 1. Zakona o Inspektoratu rada, način i postupak njihova izdavanja i uporabe te vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22. 5. 2014. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti, u dijelu koji se odnosi na inspektore rada, Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom (Nar. nov., br. 105/99) i Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora Državnog inspektorata (Nar. nov., br. 41/09).

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag